Seminari

Seminari, radionice i treninzi

Treninzi, radionice i seminari se organizuju po meri vaše organizacije.
Treninzi  obezbeđuju porfesionalni i lični razvoj zaposlenih kroz unapređenje njihovih veština.
Treninzi su interaktivni, sa nizom primera iz prakse, testova i vežbi. Tokom treninga polaznici dobijaju jasne instrukcije tokom učenja, koje se mogu odmah nakon obuke primeniti u praksi.

U ponudi su sledeći programi:

Kako uspešno pregovarati

Kako postati vrhunski prodavac

Kako prepoznati manipulaciju i laž

Kako čitati govor tela

Trening „Kako uspešno pregovarati“ je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja:

· žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja;

· čiji posao zahteva kontakt sa ljudima;

· vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima i zastupnicima;

· organizacijama koje žele da poboljšaju pregovaračke veštine svojih zaposlenih u prodaji; marketingu, nabavci, finansijama i drugim oblastima poslovanja.

Trening “Kako postati vrhunski prodavac” je namenjen svima, jer se svi na neki način bave prodajom: proizvoda, usluga, veština, znanja, ideja….Jedino pitanje koje se postalja je koliko smo uspeši u tome.

Trening „Kako prepoznati manipulaciju i laž“ je namenjen svima koji žele da unaprede svoje veštine komunikacije na ličnom i poslovnom planu, prepoznaju instrumente manipulacije i laži i odmah preduzmu odgovarajuće korake da se ne nađu u ulozi žrtve.

Trening „Kako čitati govor tela“ je namenjen svima koji žele savladati osnove neverbalne komunikacije.

Treninzi se održavaju  u prostorijama kompanije ili u prostoru iznajmljenom za potrebe treninga.

 

Više informacija o treninzima možete dobiti putem maila: dijana.caric@gmail.com